Prywatne Gimnazjum w Koszalinie


| Podręczniki | Regulamin rekrutacji | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Statut | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Szkolny System Oceniania | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Program wychowawczy |
Plan zajęć | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Podanie o przyjecie do gimnazjum |
Dokumenty zapisane w formacie PDF wymagają zainstalowania programu Acrobat Reader. Program dostępny jest tutaj