Prywatne Gimnazjum w Koszalinie


| Podręczniki | Regulamin rekrutacji | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Statut | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Szkolny System Oceniania | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Program wychowawczy |
Plan zajęć | DOKUMENT W Y M A G A POBRANIA I ZAINSTALOWANIA PROGRAMU ACROBAT READER - K L I K N I J TUTAJ ABY POBRAĆ Podanie o przyjecie do gimnazjum |
Dokumenty zapisane w formacie PDF wymagają zainstalowania programu Acrobat Reader. Program dostępny jest tutaj


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

dla klasy trzeciej GIMNAZJUM

w roku szkolnym 2018 / 2019

dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego,
dostosowanych do wieloletniego użytku

 

L.p.

przedmioty

podręczniki

1.

język polski

1) Bobiński W. – „Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 3”. WS i P

2) Czarniecka-Rodzik Z. – „Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum. Klasa 3”. WS i P*

2.

język angielski

1) McBeth C. – „New Voices 4. Student's Book” MACMILLAN*,

2) ćwiczenia* - Bilsborough K., Bilsborough S. – „New Voices 4  - wersja  ekonomiczna.” MACMILLAN

3.

język niemiecki

1) Potapowicz A., Tkaczyk K. – „aha! Neu. Kurs podstawowy. Język niemiecki. Podręcznik do gimnazjum. Część 3”. W S i P*,

2) zeszyt ćwiczeń kurs podstawowy

4.

plastyka

Gomuła J.: - „ W tym cała sztuka. Podręcznik. Gimnazjum. Plastyka. Podręcznik 1-3.” MAC EDUKACJA*

5.

historia

Ustrzycki Janusz – „Historia 3. Podręcznik dla gimnazjum”. OPERON*

6.

wiedza o społeczeństwie

Dobrzycka E., Makara K. - ,,Wiedza o społeczeństwie część 2. Podręcznik dla gimnazjum”. OPERON*

7.

geografia

1) Szuberet M. - „Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum, cz. 3. NOWA ERA*,

2) atlas geograficzny do gimnazjum

8.

biologia

1) -Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum. NOWA ERA*,

2) zeszyt ćwiczeń część III

9.

chemia

Kulawik J., Kulawik T., Litwin  M. Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik do chemii dla gimnazjum. Część 3”. NOWA ERA*

10.

fizyka

Braun M., Śliwa W. - ,,Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4”. NOWA ERA*

11.

matematyka

1) Dobrowolska M. i in. - ,,Matematyka z plusem. Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE”*

2) Lech J. – „Matematyka 3 – Ćwiczenia podstawowe dla gimnazjum.”*

3) Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J. – Matematyka. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Nowy kalendarz gimnazjalisty. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE”*

 

zajęcia techniczne

bez podręcznika

 

religia

Marek Z - ,,Religia, Jezus działa i zbawia. W drodze do Emaus - podręcznik, klasa 3, gimnazjum”. WAM

(podręcznik dostępny w sali lekcyjnej – nie wymaga zakupu)