Plan ZajÍś


| Plan zajec |


Plan lekcji IV Prywatnego Liceum Ogólnokszta≥cĻcego w Koszalinie (13 – stycznia 2020 r.)

 

 

 

 

czas trwania

I a

I

II

III

III i

PONIEDZIA£EK

1

800 – 845

plastyka

9

1

e d b

11

1

matematyka

12

1

- - -

-

1

- - -

-

2

850 – 935

e d b

11

2

matematyka

12

2

jÍzyk angielski

10

2

jÍzyk polski

9

2

- - -

-

3

945 – 1030

jÍzyk angielski

10

3

godü. wychow.

13

3

jÍzyk polski

9

3

matematyka

12

3

- - -

-

4

1045 – 1130

jÍzyk polski

9

4

jÍzyk angielski

10

4

jÍz. niemiecki

11

4

historia

13

4

- - -

-

5

1140 – 1225

jÍz. niemiecki

11

5

jÍzyk polski

9

5

historia

13

5

jÍzyk angielski

10

5

- - -

-

6

1235 – 1320

matematyka

12

6

jÍz. niemiecki

11

6

historia

13

6

jÍzyk angielski

10

6

jÍzyk polski

9

7

1330 – 1415

- - - / wf. ch≥.

5

7

- - - / wf. ch≥.

5

7

- - - / wf. ch≥.

5

7

- - - / wf. ch≥.

5

7

matematyka

12

8

1420 – 1505

- - - / wf .ch≥.

5

8

- - - / wf. ch≥.

5

8

- - - / wf .ch≥.

5

8

- - - / wf. ch≥.

5

8

- - - / wf. ch≥.

5

WTOREK

1

800 – 845

 wf. dz. / z.r. 7

5/23

1

 wf. dz./ - - -

5/ -

1

 wf. dz. / z.r. 6

5/23

1

 wf. dz. / - - -

5

1

- - -

-

2

850 – 935

godü. wychow.

9

2

biologia

16

2

matematyka

12

2

jÍzyk angielski

10

2

- - -

-

3

945 – 1030

jÍzyk polski

9

3

matematyka

12

3

jÍzyk angielski

10

3

jÍzyk niem./z.r.3i5

11/23

3

- - -

-

4

1045 – 1130

jÍzyk angielski

10

4

jÍz. niemiecki

11

4

biologia

16

4

matematyka

12

4

- - -

-

5

1140 – 1225

biologia

16

5

jÍzyk polski

9

5

jÍzyk niemiecki

11

5

historia

13

5

jÍzyk angielski

10

6

1235 – 1320

w o s

23

6

jÍzyk angielski

10

6

historia

13

6

biologia

16

6

geografia

11

7

1330 – 1415

geografia

11

7

w o s

23

7

jÍzyk angielski

10

7

godü. wychow.

16

7

godü. wychow.

16

8

1420 – 1505

- - - / wf. ch≥.

5

8

- - - / wf. ch≥.

5

8

- - - / wf. ch≥.

5

8

- - - / wf. ch≥.

5

8

hist. i spo≥ecz.

23

ĆRODA

1

800 – 845

historia

13

1

podst. przeds.

23

1

matematyka

12

1

jÍzyk angielski

10

1

- - -

-

2

850 – 935

historia

13

2

podst. przeds.

23

2

jÍzyk angielski

10

2

matematyka

12

2

- - -

-

3

945 – 1030

jÍzyk angielski

10

3

matematyka

12

3

historia

13

3

biologia

16

3

- - -

-

4

1045 – 1130

jÍzyk angielski

10

4

jÍzyk polski

9

4

biologia

16

4

historia

13

4

- - -

-

5

1140 – 1225

jÍzyk niemiecki

11

5

historia

13

5

biologia

16

5

jÍzyk angielski

10

5

jÍzyk polski

9

6

1235 – 1320

z.r. 8 i 11

23

6

jÍzyk niemiecki

11

6

godü. wychow.

10

6

historia

13

6

geografia

9

7

1330 – 1415

z.r. 8 i 11

23

7

j. niem.-dod.

11

7

- - -

-

7

historia-konsult.

13

7

- - -

-

8

1420 – 150

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

CZWARTEK

1

800 – 845

historia

23

1

informatyka

24

1

matematyka

12

1

jÍzyk angielski

10

1

- - -

-

2

850 – 935

historia

23

2

matematyka

12

2

jÍzyk angielski

10

2

historia

13

2

matematyka

11

3

945 – 1030

matematyka

11

3

historia

13

3

jÍzyk polski

9

3

matematyka

12

3

jÍzyk angielski

10

4

1045 – 1130

jÍzyk polski

9

4

chemia

11

4

jÍzyk angielski

10

4

historia

13

4

jÍzyk polski

23

5

1140 – 1225

chemia

11

5

jÍzyk polski

23

5

historia

13

5

jÍzyk polski

9

5

- - -

-

6

1235 – 1320

wf. dz. / z.r. 7

5/10

6

wf. dz. / z.r. 1 i 2

5/11

6

wf. dz. / - - -

5

6

wf. dz. / - - -

5

6

- - -

-

7

1330 – 1415

wf. dz. / - - -

5

7

wf .dz. / z.r. 1 i 2

5/11

7

wf. dz. / - - -

5

7

wf. dz. / - - -

5

7

- - -

-

8

1420 – 1505

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

PI•TEK

1

800 – 845

informatyka

24

1

- - -

-

1

jÍzyk polski

9

1

z.r. 3 i 5

16

1

jÍzyk angielski

10

2

850 – 935

matematyka

12

2

jÍzyk angielski

10

2

jÍzyk polski

9

2

biologia

16

2

- - -

-

3

945 – 1030

matematyka

12

3

w o k

9

3

jÍzyk angielski

10

3

biologia

16

3

geografia

11

4

1045 – 1130

jÍzyk polski

9

4

geografia

11

4

biologia

16

4

jÍzyk angielski

10

4

z. r.

23

5

1140 – 1225

jÍzyk angielski

10

5

fizyka

22

5

biologia

16

5

jÍzyk polski

9

5

z. r.

23

6

1235 – 1320

fizyka

22

6

z.r. 9 i 10

23

6

jÍzyk angielski

10

6

jÍzyk polski

9

6

- - -

-

7

1330 – 1415

- - -

-

7

z.r. 9 i 10

23

7

- - -

-

7

- - -

-

7

- - -

-

8

1420 – 1505

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-

8

- - -

-